Stadtmeisterschaft 2019/20

Tabelle

Nr. Teilnehmer      | CH| FG| EM| DR| KR|KHJ| MS| KB| NK| RG| Hin |Rück | Pu.
===========================================================================================
 1 Hartleb, Christopher |# #|0 .|1 .|1 .|. .|. .|. .|. .|. .|1 .| 3 | 0  | 3
 2 Geisensetter, Franz |1 .|# #|½ .|1 .|1 .|. .|. .|. .|1 .|. .| 4½ | 0 | 4½
 3 Matthäi, Egon    |0 .|½ .|# #|1 .|. .|. .|. .|½ .|. .|1 .| 3 | 0 | 3
 4 Riedel, Daniel    |0 .|0 .|0 .|# #|0 .|. .|. .|0 .|. .|. .| 0 | 0 | 0
 5 Rierl, Klaus     |. .|0 .|. .|1 .|# #|. .|½ .|½ .|½ .|. .| 2½ | 0 | 2½
 6 Jacob, Karl-Heinz  |. .|. .|. .|. .|. .|# #|. .|. .|. .|1 .| 1 | 0 | 1
 7 Safronow, Mikhael  |. .|. .|. .|. .|½ .|. .|# #|½ .|1 .|1 .| 3 | 0 | 3 
 8 Brückner, Klaus   |. .|. .|½ .|1 .|½ .|. .|½ .|# #|. .|1 .| 3½ | 0 | 3½
 9 Köhn, Norbert    |. .|0 .|. .|. .|½ .|. .|0 .|. .|# #|. .| ½ | 0 |  ½
10 Geisensetter, Ronny |0 .|. .|0 .|. .|. .|0 .|0 .|0 .|. .|# #| 0 | 0 | 0

Spielplan. In der Rückrunde wird mit vertauschten Farben gespielt. Runde 1 am 04.10.2019; Runde 10 am xx.xx.2020 Hartleb - R.Geisensetter 1:0 :
F.Geisensetter - Köhn 1:0 : Matthäi - Brückner ½:½ : Riedel - Safronow : : Rierl - Jacob : : Runde 2 am 11.10.2019; Runde 11 am xx.xx.2020 R.Geisensetter - Jacob 0:1 : Safronow - Rierl * : Brückner - Riedel 1:0 : Köhn - Matthäi : : Hartleb - F.Geisensetter 0:1 : Runde 3 am 18.10.2019; Runde 12 am xx.xx.2020 F.Geisensetter - R.Geisensetter : : Matthäi - Hartleb 0:1 : Riedel - Köhn : : Rierl - Brückner ½:½ : Jacob - Safronow : : Runde 4 am 25.10.2019; Runde 13 am xx.xx.2020 R.Geisensetter - Safronow 0:1 : Brückner - Jacob ½:½ : Köhn - Rierl ½:½ : Hartleb - Riedel 1:0 : F.Geisensetter - Matthäi ½:½ : Runde 5 am 08.11.2019; Runde 14 am xx.xx.2020 Matthäi - R.Geisensetter 1:0 : Riedel - F.Geisensetter 0:1 : Rierl - Hartleb : : Jacob - Köhn : : Safronow - Brückner ½:½ : Runde 6 am 15.11.2019; Runde 15 am xx.xx.2020 R.Geisensetter - Brückner 0:1 : Köhn - Safronow 0:1 : Hartleb - Jacob : : F.Geisensetter - Rierl 1:0 : Matthäi - Riedel 1:0 : Runde 7 am 29.11.2019; Runde 16 am xx.xx.2020 Riedel - R.Geisensetter : : Rierl - Matthäi : : Jacob - F.Geisensetter : : Safronow - Hartleb : : Brückner - Köhn : : Runde 8 am 06.12.2019; Runde 17 am xx.xx.2020 R.Geisensetter - Köhn : : Hartleb - Brückner : : F.Geisensetter - Safronow : : Matthäi - Jacob : : Riedel - Rierl 0:1 : Runde 9 am xx.xx.2020; Runde 18 am xx.xx.2020 Rierl - R.Geisensetter : : Jacob - Riedel : : Safronow - Matthäi : : Brückner - F.Geisensetter : : Köhn - Hartleb : :