Stadtmeisterschaft 2018/19

Tabelle

Nr. Teilnehmer      | NK| CH| MR| MS| EM| KR| FG|KHJ| RG| HS| KB| Hin |Rück | Pu.
===========================================================================================
 1 Köhn, Norbert    |# #|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|½ 0|0 *|0 0|  ½ | 0 |  ½
 2 Hartleb, Christopher |1 1|# #|1 1|½ 0|1 1|1 ½|1 1|1 1|1 1|½ *|1 1| 9 |  | 16½
 3 Roß, Manfred     |1 1|0 0|# #|1 0|0 1|0 0|0 0|0 0|1 0|0 *|0 0| 3 | 2 | 5
 4 Safronow, Mikhael  |1 1|½ 1|0 1|# #|0 ½|0 1|½ 0|½ ½|1 1|½ *|½ ½|  |  | 11
 5 Matthäi, Egon    |1 1|0 0|1 0|1 ½|# #|½ 1|0 ½|½ ½|1 1|1 *|½ ½|  | 5 | 11½
 6 Rierl, Klaus     |1 1|0 ½|1 1|1 0|½ 0|# #|1 0|½ ½|1 1|½ *|½ ½| 7 |  | 11½
 7 Geisensetter, Franz |1 1|0 0|1 1|½ 1|1 ½|0 1|# #|0 ½|1 ½|1 *|½ ½| 6 | 6 | 12
 8 Jacob, Karl-Heinz  |1 1|0 0|1 1|½ ½|½ ½|½ ½|1 ½|# #|0 1|1 *|½ ½| 6 |  | 11½
 9 Geisensetter, Ronny |½ 1|0 0|0 1|0 0|0 0|0 0|0 ½|1 0|# #|1 *|0 0|  |  | 5
10 Schmidt, Heinz    |1 *|½ *|1 *|½ *|0 *|½ *|0 *|0 *|0 *|# #|0 *|  | * | 
11 Brückner, Klaus   |1 1|0 0|1 1|½ ½|½ ½|½ ½|½ ½|½ ½|1 1|1 *|# #|  |  | 12

Spielplan. In der Rückrunde wird mit vertauschten Farben gespielt.

Runde 1 am 12.10.2018; Runde 12 am 25.01.2019
 
Hartleb     - Brückner    1:0 1:0 
Roß       - Schmidt     0:1  *
Safronow    - R.Geisensetter 1:0 1:0 
Matthäi     - Jacob      ½:½ ½:½ 
Rierl      - F.Geisensetter 1:0 0:1

Runde 2 am 19.10.2018; Runde 13 am 01.02.2019
 
Köhn      - Hartleb     0:1 0:1 
Brückner    - Roß       1:0 0:1
Schmidt     - Safronow    ½:½ [0:1]
R. Geisensetter - Matthäi     0:1 0:1 
Jacob      - Rierl      ½:½ ½:½

Runde 3 am 26.10.2018; Runde 14 am 22.02.2019

Roß       - Köhn      1:0 1:0k
Safronow    - Brückner    ½:½ ½:½
Matthäi     - Schmidt     1:0 [1:0]
Rierl      - R.Geisensetter 1:0 0:1
F.Geisensetter - Jacob      0:1 ½:½

Runde 4 am 02.11.2018; Runde 15 am 01.03.2019

Köhn      - Safronow    0:1 0:1
Hartleb     - Roß       1:0 1:0
Brückner    - Matthäi     ½:½ ½:½
Schmidt     - Rierl      ½:½  *
R.Geisensetter - F.Geisensetter 0:1 ½:½

Runde 5 am 09.11.2018; Runde 16 am 08.03.2019

Matthäi     - Köhn      1:0k 1:0k
Safronow    - Hartleb     ½:½ 1:0
Rierl      - Brückner    ½:½ ½:½
F.Geisensetter - Schmidt     1:0  *
Jacob      - R.Geisensetter 0:1 1:0

Runde 6 am 16.11.2018; Runde 17 am 22.03.2019

Köhn      - Rierl      0:1 0:1k
Hartleb     - Matthäi     1:0 1:0
Roß       - Safronow    1:0 0:1k
Brückner    - F.Geisensetter ½:½ ½:½
Schmidt     - Jacob      0:1  *

Runde 7 am 30.11.2018; Runde 18 am 29.03.2019

F.Geisensetter - Köhn      1:0 1:0k
Rierl      - Hartleb     0:1 ½:½
Matthäi     - Roß       1:0 0:1
Jacob      - Brückner    ½:½ ½:½ 
R.Geisensetter - Schmidt     1:0k * 

Runde 8 am 07.12.2018; Runde 19 am 05.04.2019 
Köhn      - Jacob      0:1k 0:1k 
Hartleb     - F.Geisensetter 1:0 1:0 
Roß       - Rierl      0:1 0:1
Safronow    - Matthäi     0:1 ½:½
Brückner    - R.Geisensetter 1:0 1:0

Runde 9 am 14.12.2018; Runde 20 am 26.04.2019 
R.Geisensetter - Köhn      ½:½ 1:0k 
Jacob      - Hartleb     0:1 0:1
F.Geisensetter - Roß       1:0 1:0 
Rierl      - Safronow    1:0 0:1 
Schmidt     - Brückner    0:1k *

Runde 10 am 21.12.2018; Runde 21 am 03.05.2019
Köhn      - Schmidt     0:1  *
Hartleb     - R.Geisensetter 1:0 1:0 
Roß       - Jacob      0:1 0:1k
Safronow    - F.Geisensetter ½:½ 0:1
Matthäi     - Rierl      ½:½ 1:0 

Runde 11 am 18.01.2019; Runde 22 am 31.05.2019 
Brückner    - Köhn      1:0 1:0k 
Schmidt     - Hartleb     ½:½  *
R.Geisensetter - Roß       0:1 1:0k 
Jacob      - Safronow    ½:½ ½:½ 
F.Geisensetter - Matthäi     1:0 ½:½